Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE KUDELSTAART

Gods profiel

Kerkdienst op zondag 27 mei 2018 - Zondag Trinitatis
Schriftlezingen: Jesaja 6:1-8 en 1 Petrus 1:13-21

geluidsopname binnenkort beschikbaar


“Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit”(Jesaja 6:3 NBV)

 Als je in onze tijd een beetje mee wil tellen, moet je een profiel opstellen. Een profiel is – volgens het woordenboek – ‘een korte samenvatting van je karakter en vaardigheden’. Je maakt een profiel door dát op een briefje te zetten. ‘Wie ben ik? Wat kun jij van mij verwachten? Waar ligt mijn passie? Waar ga ik voor en waar sta ik voor?’ Als je ergens wilt solliciteren moet je je profiel opnemen in je sollicitatiebrief. Als je op zoek bent naar een nieuwe relatie, zet je je profiel op een datingsite. Als je op sociale media wilt meedoen, is de eerste stap: een profielpagina aanmaken. Facebook, Twitter, Instagram en Linked-in maken het je gemakkelijk. Ze bieden je een kant en klare profielpagina. Je hoeft alleen maar een paar vragen te beantwoorden. Je vult een paar zinnen in lege hokjes in. Het moet niet te lang zijn, kort maar krachtig. Niet te vergeten: je zorgt dat je een goede profielfoto ‘upload’. Zo. Je profiel is klaar. Zo’n profiel is je visitekaartje op het Internet. Het moet in het oog springen. Mensen moeten bij jouw profiel blijven hangen, zodat je volgers krijgt. Je moet jezelf profileren. Als je wilt meedoen natuurlijk. Want niks hoeft…

Nu is het misschien een rare gedachte als ik het vandaag ga hebben over Gods ‘profiel’. De eerste de beste vraag die dan al opkomt is: Heeft God dan een profiel? Kun je ‘een korte samenvatting van Gods karakter en eigenschappen’ opstellen? Of blijft God toch altijd de grote onbekende? Blijft Zijn profiel oningevuld? Is God niet veel te groot en veel te machtig  voor zo iets menselijks? God is toch niet in een paar woorden te vangen? Laat staan in een praatje en een plaatje, een profielfoto en een profielschets.

Toch is dat wel, wat we in Jesaja 6 voorgeschoteld krijgen: Gods profiel. Een beeld, een plaatje, een profielfoto met enkele woorden daarbij. Het beeld wordt ons getekend door de profeet Jesaja. Hij mag daarvoor een kijkje nemen in de hemel. Hoe dat gebeurt? In een droom? In een visioen? Was het een soort extase? Dat lezen we in de Bijbel niet. Misschien kun je het nog het beste vergelijken met een zogenaamde Bijna-dood-ervaring. Mensen die een ‘bijna-dood-ervaring’ hebben gaan door een donkere tunnel. Ze zien aan het einde daarvan een onbeschrijfelijk mooi licht. Ze horen stemmen. Als ze terugkeren van deze reis naar het onbekende kunnen ze er heel moeilijk over praten. Maar je kunt het hen ook niet uit hun hoofd praten. Ze zijn er vast van overtuigd.

Zo is ook Jesaja er vast van overtuigd. Het is de grondslag van zijn ambt als profeet. Het visioen is zijn roepingsvisioen. Met dit beeld in zijn achterhoofd durft hij het aan om Gods Woord door te geven aan zijn volksgenoten. Onverschrokken. Moedig. Hij heeft de hemel open gezien. Hij heeft God Zelf mogen zien.

Als we zijn visioen lezen krijgen we de indruk, dat Jesaja op de drempel van het tempelgebouw in Jeruzalem staat. Op dat moment krijgt hij zijn ervaring. Hij kijkt door de deur van de tempel naar binnen. Hij ziet daar het reukofferaltaar. Het altaar waar de priester wierook op verbrandt. Erachter hangt het grote gordijn, het voorhangsel. Dat dikke gordijn onttrekt het Allerheiligste, het Heilige der heiligen aan de menselijke blik. Maar, door onbekende hand bewogen, schuift het gordijn voor Jesaja’s ogen plotseling opzij. De ark van het verbond wordt zichtbaar. Boven die ark verheft zich een prachtige troon, een ‘hoogverheven troon’. Op die troon zit de hemelse Koning Zelf. De ‘HEER van de hemelse machten’. Rondom de troon zijn Gods dienaren.  ‘Engelen’ zouden wij zeggen. ‘Serafs’ worden zij hier genoemd. Het woord ‘seraf’ heeft te maken met ‘vuur’ en vaak ook met ‘slangen’. Vurige slangen met zes vleugels zouden het kunnen zijn. In Egypte werd de farao in die tijd wel afgebeeld met twee prachtige cobra’s naast zich. Dan krijgt Jesaja dus een mooi alternatief voor ogen geschilderd. Want het plaatje zegt, heel subtiel, maar duidelijk: Laat die Farao van Egypte maar stoer doen met zijn koningsslangen! De HEER is de echte, de ware koning. De HEER, de God van Israël, is de Allerhoogste. Hij regeert met Zijn legermachten, met Zijn engelen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Jesaja beschrijft het onbeschrijfelijke nog verder: Gods majestueuze koninklijke mantel reikt tot aan de grond. Gods staatsiegewaad welft zich over de vloer van de tempel als de golven van de zee. De zoom van Gods mantel vult de hele tempel. Dat is de profielfoto, die de profeet ons doorgeeft. Gods profielfoto – de Allerhoogste koning hoog op zijn verheven troon. Terwijl zijn kleed de aarde raakt.

Een indrukwekkend plaatje. Jesaja raakt er danig van onder de indruk. Dat kan ik me voorstellen. Maar het is toch ook een gedateerd plaatje. Een plaatje uit vervlogen tijden. Ik weet niet of dit plaatje de mensen van tegenwoordig nog zal aanspreken. Want wij hebben niet zo veel met machtige koningen op een troon. Natuurlijk: wij hebben in Nederland nog een koning. En een goeie ook – koning Willem Alexander. Maar veel macht heeft onze koning niet. Hooguit wat invloed. Als hij zijn boekje niet te buiten gaat. Ook de koning moet zich onderwerpen aan de wetten van het volk. De wíl van het volk.

Als wij aan Gods profiel dít plaatje toevoegen, zal er zeker commentaar op komen. Heeft de HEER het dan voor het zeggen? En als dat zo is, waarom gaat er dan zoveel fout in de wereld? Als je om je heen kijkt is er nog heel wat aan te merken op Gods koningschap. De HEER regeert – ja, maar wat zien we daarvan? Waarom laat die Koning zijn hemelse legermachten niet ingrijpen? In Syrië bijvoorbeeld? Waarom gebruikt deze koning zijn macht niet om ziekte te genezen en de dood uit de wereld te verdrijven? Onder Zijn heerschappij gaat er helaas heel wat mis.

Maar laten we ook nog even verder luisteren. En verder lezen. Bij het plaatje hoort het praatje. Ook Gods profiel wordt gevuld met woorden – kort maar krachtig. De woorden klinken uit de mond van die vreemdsoortige engelen, die serafs. ‘Heilig, heilig, heilig’, roepen zij. Drie keer herhaald ‘heilig’. Scheepsrecht. ‘Heilige der heiligen’ ‘De Allerheiligste’. Het woordje ‘Heilig’ betekent zo iets als ‘Anders’. ‘Anders dan anderen’. ‘Anders dan ieder ander’. Zo is de HEER.

De HEER is koning – dat is het plaatje. De HEER is heilig, heilig, heilig – dat is het praatje. Als de serafs dit uitroepen beeft de tempel op zijn grondvesten. Even later schreeuwt Jesaja het uit: ‘wee mij…’. Hij voelt zich namelijk bij Gods grootheid zo nietig, zo klein. Hij voelt zich tegenover Gods heiligheid zo ‘onrein’. Hoe zal hij ooit Gods woorden op zijn lippen kunnen nemen? Tegenover zoveel macht en majesteit kan een mens niet op. Dan is het maar beter dat het gordijn snel dichtgaat. Dat de poort van het hemels paleis op slot gaat. Tegenover Gods heiligheid steekt ons leven onrein af.

Misschien moeilijk voor ons om dit met Jesaja mee te voelen. Wij die dus leven in een wereld, waarin een koning niet veel macht meer heeft. Wij die het verleerd zijn om te geloven in een God, waar je met ontzag tegen opkijkt. De tijd is voorbij dat het geloof in God ons angst voor ‘hel en verdoemenis’ moest bijbrengen. Een God die ons op de vingers kijkt en hard op de vingers tikt. God als ‘Big Brother watching you’. ‘God, die onmiddellijk straft…’. Nou, die God ziet Jesaja ook niet. Integendeel. Juist ook zijn koningschap is ‘heilig’. Anders. Bijzonder. Het eerste wat Jesaja mag ervaren is geen harde klap. Hij voelt Gods zachte hand. Eén van de serafs vliegt op hem toe. Met een gloeiend kooltje van het reukofferaltaar. raakt hij de lippen van Jesaja aan. Vuur, dat loutert, reinigt, de schuld wegbrandt. De HEER, de Heilige, de Allerhoogste Koning is inderdaad anders dan alle andere koningen. Verrassend anders. Anders dan alle anderen doet Hij ons niet naar onze zonden en vergeldt Hij ons niet naar onze ongerechtigheden. Hij vergeeft graag. Ja, meer nog: Hij vergééft ons niet alleen, Hij neemt ons ook in Zijn dienst. Hij wil ons gebruiken.

Ook dat kunnen we vinden op Gods profiel. Er staat namelijk nog iets op Gods pagina. Naast het plaatje van de Allerhoogte Koning. Onder de woorden ‘heilig, heilig, heilig’. Daar staat ook nog geschreven: ‘Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit’.

Als ik dat hoor, denk ik aan de prachtige wonderen van moeder natuur. Beter gezegd: van Vader Schepper. Dat ervaar ik als ik straks weer in de bergen hoop te lopen. Met mijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen. Prachtige vergezichten, diepe ravijnen, watervallen, besneeuwde bergtoppen, woest stromende rivieren. Plotseling komen we een klein kapelletje tegen. Op een bordje staat geschreven: ‘Heer, onze HEER, hoe heerlijk en verheven, hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven’.

‘Heel de aarde is vol van zijn majesteit’ – dan zie ik ook in de dieren en de planten. Het fascinerende schouwspel van een rondcirkelende adelaar. Een schuw hert dat in de avondzon voorzichtig aan de bosrand verschijnt. Het piepkleine, maar wonderschone bloemetje, dat tussen kale rotsen groeit.

‘Heel de aarde is vol van zijn majesteit’ – dan denk ik zelfs aan een graf waarop bloemen staan die uitbundig bloeien. Dat geeft mij vertrouwen dat Gods majesteit sterker is dan dood.

‘Heel de aarde is vol van zijn majesteit’. Als we dat horen moeten wij toch ook niet vergeten aan onszelf denken. Net zoals Jesaja worden wij opgeroepen om van Gods majesteit te getuigen. Hij roept ook ons om Zijn dienaren, Zijn profeten, Zijn engelen te zijn. Om de wereld te vullen met Gods lof. Om Zijn heiligheid te weerspiegelen in ons leven. ‘Heilig zult Gij zijn, want Ik de HEER ben heilig’. Zoals God heilig is, worden wij opgeroepen ‘heilig’ te zijn. Anders. Bijzonder. In geloof, hoop en liefde. De Heilige God maakt ons heilig. Hij reinigt ons, heiligt ons door het kostbaar bloed van het Lam, Christus. Door het heilig vuur van Zijn Geest.

Gods profiel: Het plaatje van de koning op Zijn troon. De woorden erbij: ‘Heilig, heilig, heilig’. ‘Heel de wereld is vol van Zijn majesteit’.

Maar de HEER heeft eigenlijk helemaal geen profiel nodig. Geen plaatje met wat woorden erbij. WIJ mogen Hem profiel geven. ONZE profielfoto mag Gods profiel tonen. Ons gezicht – weergave van Zijn aangezicht. ONS leven – weerspiegeling van Zijn heiligheid.

We kunnen ons dus aanmelden als Zijn volgers. Volgers van de Allerhoogste Koning. Kinderen van God, de Vader. Broeders en zusters van Jezus de Zoon. Door de kracht van de Heilige Geest.