Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE KUDELSTAART

'Ik vergeet jou nooit'

Doopdienst op 25 februari 2018 te Kudelstaart 
Schriftlezing: Jesaja 49:14-20 en Johannes 10:14-15 en 27-30

Binnenkort: geluidsopname beschikbaar 

Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift' (Jesaja 49:15-16)

Vergeten is menselijk. Ik moet de eerste mens nog tegenkomen die niets vergeet. Vergeten schijnt zelfs noodzakelijk te zijn voor het goed functioneren van het menselijk brein. Je moet op je ‘harde schijf’ zo nu en dan ruimte vrij maken voor nieuwe dingen, gedachten en ideeën. Ik zag ooit de speelfilm ‘Rain Man’. Dustin Hoffman speelt daarin een man die niets kán vergeten. Hij krijgt bijvoorbeeld een telefoonboek te lezen. Hij weet daarna precies de juiste namen met de juiste nummers te reproduceren. Een feilloos fotografisch geheugen. Als je denkt dat dat fijn is, moet je de film bekijken. Het is een ernstige psychische kwaal. Het gaat dan ook helemaal mis met ‘Rain Man’. Hij wordt er zelf – plat gezegd - stapelgek van.

Vergeten is dus niet erg. Als je de belangrijke dingen maar NIET vergeet. Helaas gebeurt het regelmatig en steeds vaker dat ik dingen vergeet. Dat is lastig en het overkomt mij meer dan me lief is. Het is soms gênant.  Als je een oude bekende tegenkomt en je weet zijn of haar naam niet meer. ‘Weet je niet meer hoe ik heet?’, vraagt zo iemand met een bekend gezicht… ‘Nou, nee, help me even… Ik ben het vergeten’.

Veel erger is het als je begint te dementeren of gaat lijden aan de ziekte van Alzheimer. Je kunt steeds minder onthouden. Je verliest geleidelijk de controle over jezelf. Je komt op afstand van de mensen om je heen. Het is uitermate zwaar om dat bij jezelf te constateren. Het is misschien nog wel zwaarder om erachter te komen dat je partner, je man of vrouw, je vader of je moeder vergeetachtig worden. In het ergste geval kan het er toe leiden dat zij of hij jou zelfs helemaal niet meer herkend. ‘Mijn moeder is mijn naam vergeten. Als ik bij haar kom, kijkt ze me aan met grote ogen. Ze herkent me niet meer’. Dat is pijnlijk…

In het Bijbelgedeelte gaat het over een dochter die dat overkomt. Tenminste: dat DENKT ze… ‘Mijn moeder, denkt ze, is mijn naam vergeten’. De dochter heet ‘Sion’. Dat is een ander woord voor Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van God. God is haar HEER. Haar ‘vader’ bij wijze van spreken. Of beter: God is Sions ‘moeder’. De band tussen de stad Jeruzalem en de HERE God kan het best vergeleken worden met de band van moeder en kind, moeder en dochter. Kan niet sterker, kun je dus zeggen. Kun je een band bedenken die sterker is dan de band van moeder en kind? Ik hoef het vanmorgen niet aan jullie te vragen, Marijke en Susanne. Van het prille begin ben je onlosmakelijk met je baby verbonden. Het is ondenkbaar dat je je kindje vergeet. Nooit! En – gelukkig – dat kunnen we vandaag even goed zeggen van de vaders, René en Freek. Ik ben er volledig van overtuigd, dat jullie niet alleen trotse maar ook toegewijde ouders voor jullie kinderen zullen zijn. Als ik straks ga vragen ‘wil je samen leven voor je kind, het behoeden en leiden en omringen met je liefde en trouw’, weet ik het antwoord al. Zo staan jullie er gelukkig samen voor. Dat dat helaas ook anders kan gaan, weten te veel kinderen in onze wereld. Kinderen waarvan de ouders, of één van de ouders, niets meer willen weten, Of nog erger: Kinderen die verwaarloosd, zelfs misbruikt zijn door hun ouders.

Dochter Sion, de stad Jeruzalem, weet ervan mee te praten. Tenminste: dat denkt ze. ‘Mijn moeder is mijn naam vergeten. Ze wil niets meer van me weten’. Het gruwelijk beeld van een moederloos kind. In Jeruzalem  gebruiken ze dat beeld voor zichzelf. Het is de tijd van de Babylonische Ballingschap. De stad Jeruzalem ligt in puin. De tempel is verwoest. Veel inwoners zijn gedeporteerd naar Babel. Alle hoop is vervlogen. Toekomst is er niet. De kinderen van Jeruzalem zijn verdwenen. De straten zijn leeg. Sion zit er bij als een kinderloze vrouw. En als je zo diep in de put zit, roep je om je moeder. Je bidt desnoods je knieën kapot. Maar het lijkt allemaal niet te helpen. Jaren zijn nu al verstreken sinds die rampzalige dag dat Sion werd verwoest. Tientallen jaren voelt Sion zich al door God verlaten. Het is een gevoel dat niet alleen deze bijzondere stad heeft. Een gewoon mens, als jij en ik, kan het ook hebben. Het idee dat je er helemaal alleen voor staat. Alleen met je verdriet, je pijn, je gemis. In een groot koud kil heelal – zonder God. Niemand kijkt naar je om. ‘God kijkt niet meer naar ons om’, luidt de conclusie. Hij, onze Vader, onze Moeder, heeft ons aan ons lot overgelaten. Hij heeft ons gruwelijk in de steek gelaten’. 

‘No way!’, klinkt het dan. ‘Dat klopt voor geen meter’. Diepe verontwaardiging klinkt door in Gods stem. De stem van de gekrenkte moeder. De op zijn ziel getrapte vader. Zijn stem. HAAR stem. ‘Hoe kun je dát nu denken, Sion? Je bent mijn dochter. Je bent mijn kind. Ik zal je nooit vergeten, zoals een moeder haar kind nooit zal vergeten. Of zelfs als toch – IK nooit. Je staat namelijk in mijn hand geschreven’.

En dat is een treffend beeld voor ‘onthouden’. Om iets te onthouden, kun je een trucje bedenken. Een ezelsbruggetje. Een knoop in je zakdoek. Een briefje op de keukentafel. Of een notitie in je smartphone. Zo nu en dan krijg je even een seintje. O ja: dat was ik bijna vergeten. Maar de beste manier om iets niet te vergeten is natuurlijk: even snel een berichtje op je hand schrijven. Wat zeg ik, ‘even snel schrijven’? ZO makkelijk ging dat in die tijd niet. Er waren geen ballpoints. Schrijven doe je met een stevige, scherpe punt. Je krast, je grift iets in een steen. Zelfs als je in het kostbare bezit bent van perkament of papyrus bent moet je heel veel moeite doen om iets op een briefje te schrijven. Laat staan op je hand! Op je hand schrijven lijkt meer op tatoeëren. Met pijn en moeite grif je de woorden één voor één in je hand. Inkerven.

En als moeder haar hand opent, staat daar de naam van haar kind. ‘Sion’. De naam? Nee, zo staat het er zelfs niet. Als moeder haar hand opent, staat daar – ingekerfd, als een pijnlijke wond, als een schrijnend litteken, Sion zélf. ‘Ik heb JOU in mijn handpalm gegrift’. JIJ bent onlosmakelijk aan Mijn hand verbonden. Niet alleen jouw naam, maar ook je verdriet, je pijn laten Mij niet koud. Ik er niet meer los van je. Jij komt niet meer los van Mij. Want je bent Mijn kind’.

Voor Sion, voor de stad Jeruzalem betekende dat, dat er een nieuwe toekomst kwam. Pakweg 70 jaar na het begin van de Babylonische ballingschap kwam er een Bevrijdingsdag. De kinderen van Sion, de Joden, mochten als vrije mensen terugkeren naar hun eigen land. De muren van de stad werden weer opgebouwd. De tempel kon weer worden ingewijd. Een nieuw begin, een hoopvolle toekomst. Bewijs dat moeder haar kind niet was vergeten. Teken dat de HEER Zijn volk niet in de steek laat. Zegel van het verbond. God houdt Zich aan Zijn Woord. Wat Hij belooft, dat doet Hij.

Wat van Sion geldt, mogen wij ook op ons en op onze kinderen toepassen. Als wij onze kinderen laten dopen vertrouwen we hen toe aan God. We leggen hen als het ware in Zijn handen. We vragen: ‘Heer, neem onze kinderen in uw hand. Behoed en leid hen. Laat hen nooit uit Uw handen vallen. Als de Goede Herder die onze namen kent. Die onszelf kent. Onze vreugde, ons verdriet. Die ons aanneemt. Laat niets of niemand hen ooit uit Uw hand roven’.

De God aan wie wij hen toevertrouwen, is als een moeder om haar kind. Zij vergeet haar niet. Nooit.

Want vergeten is menselijk. Onze menselijke, zelfs onze ouderlijke handen zijn zwak. Wij moeten onze kinderen meer en meer los laten. Hen laten gaan, uit handen geven, het leven, de vrijheid tegemoet. Maar als ons kind is ingegrift in Gods hand, dan vergeet Hij haar nooit meer. Dan is ze zelfs voor eeuwig geborgen bij Hem. Daar is Hij God voor.