Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

GEZEGEND MET ISRAËL

Zondag 3 oktober is de Israëlzondag. Deze jaarlijkse gewoonte is in 1949, vlak na de Tweede Wereldoorlog en na de oprichting van de staat Israël ingesteld door de Hervormde synode. Later is dat met vreugde overgenomen door de Gereformeerde en nu door de Protestantse Kerk. Eenmaal per jaar is er extra aandacht voor onze ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël. De morgendiensten van 3 oktober staan in het teken hiervan. Het thema dat ik gebruik voor Het Centrum is: ‘Gezegend met Israël’ naar aanleiding van Genesis 12:1-4.  We gaan dus terug naar Abraham. Aartsvader van Israël, vader der volkeren. Via Abraham, Isaak en Jacob, via herder David en vredevorst Salomo, via de Schriften, via de Messias stroomt Israëls zegen over de aarde. Dit roept vast vragen bij ons op. Met name omdat onze Palestijnse en Arabische broeders en zusters Israël niet als een zegen ervaren. Maar ons uitgangspunt blijft: zonder Israël niet volgroeid. Zonder de wortel groeit geen plant. Zonder onze ‘oudste broeder’ verpietert de kerk. Daarom bidden we met Israël: ‘God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht’ (Psalm 67) 


 


 


 De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Nijverdal zijn te volgen via:

 (klik op de links)

 


Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal.


 Reageren? Mail me dan! dsvandalen@gmail.com

 

99019