Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL


Jaarwisseling 

Het einde van het jaar nadert. Na de kerst nog een paar dagen en dan sluit het boek van 2019. De dagen zijn snel gevuld en vliegen voorbij. Oudejaarsgevoel. Uit de ‘Oudejaarspsalm’ gegrepen:
‘Want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen…’ (Psalm 90). 

Bij het woordje ‘voorbij’ denken we in het bijzonder aan ‘de mensen van voorbij’ die we in de afgelopen jaren moesten achterlaten. Juist op de feestdagen aan het einde van het jaar missen we hen. Maar nee, ik zeg het niet goed: ze zijn niet ‘voorbij’, we laten ze niet ‘achter’. We mogen hen juist ‘vooruit’ weten, geborgen in Gods toekomst. Ik hoop en bid dat deze verwachting ons ook in de komende kerstdagen en bij de jaarwisseling tot steun mag zijn, zodat we met Psalm 90 ook kunnen zingen:

‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen,
De zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
Wij zijn in uw ontferming opgenomen’.
 
 
Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst!

 

 


Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal.  Reageren? Vul het formulier in! 

79114